تفاهم نامه ها ودستور العملها

 

1-    تفاهم نامه تهیه نقشه تفکیک آپارتمانها با سازمان نظام مهندسی در سال 1389

2-    دستور العمل نحوه صدور اسناد مالکیت آپارتمانهای مسکن مهر(138272/90-30/07/1390)

3-    دستور العمل اجرایی تهیه نقشه های منابع طبیعی با استانداردهای کاداستر

4-    توافقنامه سازمان ثبت اسناد واملاک کشور وسازمان بهزیستی در حوزه املاک دولتی

5-    دستور العمل نحوه صدور اسناد مالکیت جدید کاداستری

6- تفاهم سه جانبه ثبت-نظام مهندسی وشهرداری سمنان بمنظور تهیه نقشه های جهت پایانکار وتفکیک

آخرین تغییرات ایجاد شده در نرم افزارهای کاداستر

1- حذف امکان پاسخ استعلامهای غیرپورتالی در نسخه 07/05/1391

2- اضافه شدن لایه های جدید در نقشه کاداستر شامل "متن کدپستی" و "متن نام معبر" و "متن شماره کنتور آب" و "متن شماره کنتور برق" و متن شماره کنتور گاز" و " متن پلاک شهرداری" در نسخه 07/05/1391

 3- اضافه شدن واحدهای خدماتی غیر قابل تفکیک و آپارتمان فرهنگی در تفکیک آپارتمان در ویرایش 15/5/1391

4- مهندسین نقشه بردار مستقر در حوزه های ثبتی جهت تحویل کارهای نظام مهندسی بمنظور جلوگیری از بروز خطای رستری میبایست نسبت به ذخیره سازی نقشه واحد ونقشه طبقات در نرم افزار up_build   اقدام نمایند.(نسخه 02/10/1391)

5-همکاران نقشه بردار مستقر در واحدهای ثبتی بهتر است جهت ورود نقشه های زراعی در نرم افزار upparcel  از لایه zeraii line ازشاخه drow  نرم افزار استفاده نمایند

 

مطالب مرتبط با تفکیک

الف- روال اجرایی تفکیک آپارتمان در واحدهای ثبتی استان سمنان
فلوچارت تهيه نقشه تفکيکي آپارتمانها.pdf
 ب- شیوه نامه اجرایی تفکیک آپارتمان
شیوه نامه اجرایی تفکیک آپارتمان-کد920 مجموعه بخشنامه های ثبتی.pdf

ج-راهنمای نرم افزار چاپ نقشه های تفکیک آپارتمان

usage-a4.port.pdf