جزئیات

نسخه چاپي

  چهارشنبه 25 شهریور 1394 - 11:51:58 ق.ظ  

جلسه بررسی قانون و آیین نامه پیش فروش ساختمان

به منظور بررسی و فراهم نمودن شرایط اجرای قانون و آئین نامه پیش فروش ساختمان و آپارتمان جلسه ای روز دوشنبه 23/6/94 با حضور نمایندگانی از شهرداری سمنان، جامعه سردفتران و دفتر یاران استان، هیات مدیره سازمان نظام مهندسی و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان سمنان در دفتر مدیرکل ثبت استان تشکیل گردید. دراین جلسه موادی از قانون و آئین نامه مذکور قرائت و حاضرین ب

به منظور بررسی و فراهم نمودن شرایط اجرای قانون و آئین نامه پیش فروش ساختمان و آپارتمان جلسه ای روز دوشنبه 23/6/94 با حضور نمایندگانی از شهرداری سمنان، جامعه سردفتران و دفتر یاران استان، هیات مدیره سازمان نظام مهندسی و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان سمنان در دفتر مدیرکل ثبت استان تشکیل گردید. دراین جلسه موادی از قانون و آئین نامه مذکور قرائت و حاضرین به بیان نقطه نظرات و برداشتهای خود از مقررات موصف پرداختند . پس از گفتگو ها و تبادل نظرات موارد زیر بعنوان نتیجه جلسه تصویب گردید.

1-    با توجه به اینکه مقررات فوق  الذکر بعنوان قانون ابلاغ و تکالیفی را متوجه مراجع مختلف نموده جملگی ملزم به مهیا نمودن شرایط اجرائی شدن آن می باشند.

2-    کار گروهی متشکل از نمایندگان شهرداری ، نظام مهندسی ، جامعه سردفتران و اداره کل ثبت ظرف ده روز(تا تاریخ 5/7/94) جزئیات قانون و آئین نامه و نمونه قرار داد را بررسی و فرمت های مورد نیاز را با ملاحظه تکالیف مقرر در قانون تهیه و شرایط لازم را فراهم نمایند. جهت تشکیل کار گروه هر کدام از مراجع مذکور نمایندگان خودرا ( هر مرجعی حداکثر 2 نفر) ظرف 48 ساعت به اداره کل ثبت استان معرفی نمایند  در اداره گل ثبت خانم ادب و آقای یحیائی بازرسان اداره کل نیز مسئول پیگیری و تشکیل جلسات کار گروه تعیین می شوند.

3-    پس از نهائی شدن بررسی کار گروه جلسه مشترکی با حضور اعضاء کار گروه رئیس هیات مدیره نظام مهندسی ، رئیس جامعه سردفتران ، شهردار سمنان ، نمانیده انبوه سازان و مدیرکل ثبت استان تشکیل و چگونگی و تاریخ اجرای قانون طی توافق نامه ای امضاء و اعلام می گردد.

4-    پس از توافق و تفاهم نهائی اطلاع رسانی لازم به طرق مقتضی صورت گیرد و جلسات توجیهی و آموزشی برای مهندسین ناظر وسازندگان از سوی نظام مهندسی بر گزار گردد و مراتب جهت اجرای قانون در سایر شهرستانها ابلاغ شود.

5-    ثبت استان جهت راه اندازی سامانه الکترونیکی ارسال مکاتبات و استعلامات بین ثبت ، شهرداری ، نظام مهندسی و دفاتر اسنادرسمی موضوع را از طریق سازمان ثبت پیگیری نماید.

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است