جزئیات

نسخه چاپي

  پنج شنبه 26 شهریور 1394 - 07:56:07 ق.ظ  

طرح فراخوان عمومی جهت تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای به سند کاداستری(تک برگی)

اداره کل ثبت اسناد واملاک استان جهت تحقق اهداف سازمان ثبت در طرح فراخوان تعویض اسناد دفترچه ای از همشهریان محترم دعوت مینماید تا بمنظور دستیابی به اهداف ذیل با مراجعه به واحدهای ثبتی نسبت به تعویض اسناد دفترچه ای خود و تبدیل آن به سند مالکیت کاداستری (تک برگی) اقدام نمایند.


.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است