جزئیات

نسخه چاپي

  سه شنبه 23 خرداد 1396 - 08:53:47 ق.ظ  

مناقصه تامین تجهیزات سخت افزاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان سمنان

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان سمنان درنظردارد برابر اعتبار ابلاغی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تامین تجهیزات سخت افزاری کامپیوتری را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس(www.setediran.ir ) انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت مناقصه محقق سازند.

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است