جزئیات

نسخه چاپي

  یکشنبه 30 مهر 1391 - 12:12:00 ب.ظ  

اطلاعیه ثبت نام صدور سند رسمی برای اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی و آئین نامه اجرایی آن، سامانه پذیرش تقاضاهای صدور سند مالکیت موضوع قانون مذکور از تاریخ1/8/1391 به صورت اینترنتی آماده پذیرش درخواستها می باشد. لذا متقاضیان مشمول این قانون می توانند از طریق مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی www.ssaa.ir و یا از طریق سامانه پذیرش الکترونیکی به آدرس www.sabtemelk.ir از ضوابط و نحوه اقدام در خصوص چگونگی درخواست صدور سند مالکیت و ارسال مدارک مورد نیاز اطلاع حاصل نمایند..
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است