جزئیات

نسخه چاپي

  پنج شنبه 27 آذر 1393 - 08:58:17 ق.ظ  

سامانه پذیرش تاسیس و ثبت تغییرات شرکتها و موسسات غیرتجاری

سامانه پذیرش تاسیس و ثبت تغییرات شرکتها و موسسات غیرتجاری در شهرستان های شاهرود، دامغان، گرمسار مهدیشهر و میامی راه اندازی شد.

سامانه پذیرش تاسیس و ثبت تغییرات  شرکتها و موسسات غیرتجاری در شهرستان های شاهرود، دامغان، گرمسار مهدیشهر و میامی راه اندازی شد. مراجعین و متقاضیان محترم می توانند صرفا با مراجعه به سایت irsherkat.ssaa.ir   خدمات مربوط به ثبت شرکت ها شامل "پذیرش تاسیس" ، "پذیرش صورتجلسه تغییرات" و پیگیری درخواستهای خود را انجام دهند.


.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است