تماس با ما

اداره كل استان سمنان

تلفن:  33322054-023

فکس :  33323000

خيابان طالقاني پایین تر از میدان ارگ (جنب دادگستری)

کد پستی :  13161-35137

 

ثبت شهرستان سمنان

تلفن:  33444294-023

فکس :  33444128

شهرك تعاون  / بلوار مدرس

کد پستی :  45831-35148

 

ثبت شهرستان شاهرود

تلفن:  32226455-023

فکس :  32225858

خيابان تهران /خيابان نادر /خيابان 17 شهريور كوچه هواشناسي

کد پستی :  79946-36146

 

ثبت شهرستان دامغان

تلفن:  32242018-023

فکس :  35254442

ميدان امام حسين جنب  دادگستري

کد پستی :  37693-36719

 

ثبت شهر ستان گرمسار

تلفن:  34230346-023

فکس :  34230346

خيابان تختي كوچه سوم شرقي  

کد پستی :  48378-35817

 

ثبت شهرستان مهديشهر

تلفن:  33623445-023

فکس :  33621919

خيابان ملت جنب /اداره ثبت احوال

کد پستی :  65988-35616

 

ثبت شهرستان ايوانكي

تلفن:  34524242-023

فکس :  34524242

بلوار شهيد عبداله سرهنگي كوچه شهيد حسن صنعتي

کد پستی :  54637-35918

 

ثبت شهرستان ميامي

تلفن:  32622634-023

فکس :  32623179

کد پستی :  54631-36319


ثبت شرکتها و موسسات تجاری

تلفن:  33444294-3344682-023

فکس :  33444128

سمنان، شهرك تعاون / بلوار مدرس

کد پستی :  45831-35148

sv.SardaftarSearch

نام و نام خانوادگی
شماره دفترخانه
بخشی از آدرس دفترخانه
تعداد رکوردها